3N: NANDA-I NOC NIC (ESTONIA)

Standarditud õenduskeele juurutamine Eestis