3N: NANDA-I NOC NIC (ESTONIA)

Standarditud õenduskeele juurutamine Eestis

NANDA ajalugu Eestis

13.02.2013 toimus raamatu esitlus

2000ndate algul õendusdokumentatsiooni arendamine ja juurutamine

2007 arutelud ühtse standarditud õenduskeele vajalikkusest õendusjuhtide kojas

2008 otsustati valida NANDA-I

2009 alustati ingliskeelse väljaande tõlkimist (versioon 2009-2011)

2009-st ebaühtlaselt õppekavades

2011 aastast õppekavas

2013 avaldati esimene eestikeelne NANDA-I tõlge (versioon 2012-2014)

2013 alustati täienduskoolitustega

2015 I õendusdiagnooside konverents Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

2016 avaldati teine eestikeelne NANDA-I tõlge (versioon 2015-2017)

2016 kogunes riiklik 3N töörühm

2017 NANDA I tõlke kordustrükk (2015-2017)